HTML entity

znak entita ascii popis česky popis anglicky
quot 34 rovné uvozovky (palce) quotation mark (APL quote)
& amp 38 znak and ampersand
< lt 60 znak menší než less-than sign
> gt 62 znak větší než greater-than sign
nbsp 160 nedělitelná mezera non-breaking space
¡ iexcl 161 obrácený vykřičník inverted exclamation mark
§ sect 167 paragraf section sign
¨ uml 168 přehlasování spacing diaeresis
© copy 169 copyright copyright sign
« laquo 171 francouzské uvozovky left-pointing double angle quotation mark
¬ not 172 logické ne not sign
® reg 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
¯ macr 175 nadtržítko spacing macron (overline APL overbar)
° deg 176 stupeň degree sign
± plusmn 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
² sup2 178 druhá mocnina superscript digit two (squared)
³ sup3 179 třetí mocnina superscript digit three (cubed)
µ micro 181 znak mikro micro sign
para 182 znak odstavce pilcrow sign (paragraph sign)
¹ sup1 185 první mocnina superscript one (superscript digit one)
» raquo 187 francouzské uvozovky right-pointing double angle quotation mark (guillemet)
¼ frac14 188 čtvrtina vulgar fraction one quarter
½ frac12 189 polovina vulgar fraction one half
¾ frac34 190 tři čtvrtiny vulgar fraction three quarters
¿ iquest 191 obrácený otazník inverted question mark (turned question mark)
ΠOElig 338 Latin capital ligature OE
œ oelig 339 Latin small ligature oe
ƒ fnof 402 italské f Latin small f with hook (function, florin)
ˆ circ 710 programátorská mocnina modifier letter circumflex accent
˜ tilde 732 vlnka, tilda small tilde
π pi 960 Greek small letter pi
ndash 8211 pomlčka šířky n en dash
lsquo 8216 levá jednoduchá uvozovka left single quotation mark
rsquo 8217 pravá jednoduchá uvozovka right single quotation mark
sbquo 8218 levá dolní jednoduchá single low-9 quotation mark
ldquo 8220 levé horní uvozovky left double quotation mark
rdquo 8221 pravé horní uvozovky right double quotation mark
bdquo 8222 levé dolní uvozovky double low-9 quotation mark
permil 8240 promile per mille sign
lsaquo 8249 single left-pointing angle quotation mark
rsaquo 8250 single right-pointing angle quotation mark
hellip 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
prime 8242 minuta, stopa prime (minutes, feet)
Prime 8243 vteřina, palec double prime (seconds, inches)
oline 8254 nadtržítko overline (spacing overscore)
euro 8364 euro euro sign
trade 8482 obchodní značka trade mark sign
prod 8719 celkový součin n-ary product (product sign)
sum 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
minus 8722 mínus minus sign
radic 8730 odmocnina square root (radical sign)
infin 8734 nekonečno infinity
ne 8800 nerovnost not equal to
equiv 8801 identita identical to
le 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
ge 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
spades 9824 piky black spade suit
clubs 9827 kříže black club suit (shamrock)
hearts 9829 srdce black heart suit (valentine)
diams 9830 káry black diamond suit